Kucie na gorąco w teorii i w praktyce
Inspirujące

Kucie na gorąco w teorii i w praktyce

Obróbka plastyczna metali może być wykonywana na co najmniej kilka sposobów. Obecnie szczególnie wiele uwagi poświęca się kuciu – zarówno na zimno, jak i na gorąco. To właśnie w ten sposób najczęściej powstają odkuwki znajdujące zastosowanie w szczególnie wielu gałęziach przemysłu.

Specyfika kucia na gorąco

Kucie na gorąco bazuje na podgrzaniu materiału, z którego ma być wykonana odkuwka. Przeważnie przyjmuje się, że jego temperatura powinna wynosić 75 procent temperatury topnienia. Do samych odkształceń dochodzi w temperaturze wyższej niż temperatura rekrystalizacji. Co warte podkreślenia, nie zmienia się jedynie wygląd obrabianego w ten sposób materiału, ale i charakterystyczne dla niego właściwości fizykochemiczne. Efektem kucia na gorąco są rozwiązania takie, jak Kugelpfanne, uchwyty wagonowe, klucze do kół oraz wiele innych. Kuźnie zwykle oferują rozwiązania o standardowych rozmiarach. Warto jednak pamiętać o tym, że niemal każda ma też w swojej ofercie opcję wykonywania odkuwek na zamówienie. To właśnie takie spersonalizowane rozwiązania są zresztą tymi, które cieszą się szczególnie dużą popularnością.

Możesz również polubić…